uusi_tyoUuden työnkuvan kokoaminen

Edellisissä kohdassa työtehtävät pilkottiin osiin ja jaoteltiin ydinosaamista vaativiin ja muihin, ns. ”luovutettaviin” tehtäviin. Tässä vaiheessa tarkoituksena on koota ”luovutettavista” tehtävistä (punaisella merkityistä) uusi tehtäväkokonaisuus tai -kokonaisuuksia.

Mitä tehdään?

Tämän vaiheen jälkeen työyhteisöllä on valmiina uusi työnkuva tai uusia työnkuvia. Jokin niistä voi olla jo hyvin konkreettisella tasolla oleva työtehtävä, johon voidaan rekrytoida työntekijä nopeastikin. Jokin työtehtäväkokonaisuus saattaa puolestaan jäädä ajatuksen ja idean tasolle. Joskus työnkuvia syntyy useita, joskus ei synny yhtään.

Työtehtäviä on lupa ja tarkoituksenmukaista viilata vielä tämän työpajan jälkeen. Kerralla tulee harvoin valmista.

NETTI-kuvaMiten tehdään?

Työryhmä kirjoittaa edellisessä vaiheessa määritellyt ”luovutettavat tehtävät” post it –lapuille. (Yksi tehtävänvaihe aina yhdelle lapulle.) Tämän jälkeen laput kiinnitetään suurille fläppipapereille tai seinälle mahdollisimman satunnaiseen, sekalaiseen järjestykseen. Työnkuvan tai työnkuvien koostaminen tapahtuu näitä ryhmittelemällä.

 

Vinkki fasilitaattorille

Ryhmittelyssä voit käyttää hiljaisen ryhmittelyn menetelmää:

  1. Kun post it –laput on kiinnitetty seinälle sekalaiseen järjestykseen, pyydä osallistujia tarkastelemaan aluksi niitä hiljaa, puhumatta ja kommentoimatta ääneen.
  2. Sellaiset laput, joissa tuntuu olevan jotain yhteistä ja sukulaisuutta, siirretään toistensa lähelle. Kuka tahansa saa siirtää lappuja mihin hyvänsä.
  3. Siirtelyä jatketaan niin kauan, kunnes kukaan ei halua enää siirtää mitään.
  4. Lopuksi voit varmistaa yksimielisyyden vaikkapa pitämällä peukkuäänestyksellä. ”Ovatko kaikki tähän ratkaisuun tyytyväisiä?” ”Kuka haluaa vielä siirtää tai lisätä jotain?”

Työtehtävän kuvaus

Kun olette löytäneet ja koostaneet uuden työtehtävän, kirjatkaa se mahdollisimman tarkasti. Tämä helpottaa perehtymistä ja perehdyttämistä!

Työnkuva