Mikä Ratko on?

intro_2

 • Painitaanko työpaikallasi kiireen keskellä?
 • Hukkuuko tärkein pienten, pakollisten rutiinien puristuksessa?
 • Haluatteko miettiä, millaisella työnjaolla henkilöstön osaaminen saataisiin parhaiten käyttöön? Millaiset ovat tulevaisuuden rekrytointitarpeenne?
 • Onko teillä halua kantaa yhteiskuntavastuuta ja tarjota työtä vammaiselle, osatyökykyiselle, maahanmuuttajataustaiselle tai nuorelle työntekijälle, mutta ette tiedä millaista työtä tarjoasitte?

Työn muotoilu on työn uudelleen organisoimista – ja juuri tästä on edellä olevissa tilanteissa kyse. Ratko tarjoaa työpaikan arkeen sopivia, ketteriä työkaluja työn organisoinnin pulmien ratkaisemiseen.

 

intro_1

Niiden avulla muotoilette työpaikalle uuden, perustehtävien suorittamista tukevan työtehtävän yhdessä työyhteisön kanssa. Pienelläkin muutoksella työnjaossa työnteko tehostuu ja kiire vähenee, kun työntekijät voivat keskittyä aiempaa paremmin työnsä ytimeen.

Samalla tarjoutuu tehtäviä monenlaisille osaajille. Ratko-sivuilla esiteltyjen työkalujen avulla voit myös löytää sopivia, kevennettyjä tehtäviä jo työsuhteessa olevalle työntekijälle. Tämä voi olla tarpeen, kun ihmisen työkyky on alentunut suhteessa hänen nykyiseen tehtäväänsä.

Toisaalta Ratkon soveltaminen on työn kehittämistä. Siten tuloksena eivät aina välttämättä ole uudet työtehtävät ja uuden ihmisen rekrytointi, vaan töiden ja osaamisen aiempaa parempi jakautuminen.

Kenelle työkalut on tarkoitettu?

Monenlaisiin työyhteisöihin

Sivustolla esitellyt menetelmät on tarkoitettu kaikenlaisten työyhteisöjen käytettäviksi: pienten, suurten ja eri toimialoilla toimivien. Ne solahtavat työpaikan arkeen eri tavoin. Pienimuotoisia työpajoja voidaan pitää yhteisissä viikkokokouksissa tai työhyvinvointipäivässä. Niitä on pyöritetty aamutuimaan lounasravintolan leikkipisteessä, ja joskus on kokoonnuttu kaupan takahuoneessa vuoron vaihdon lomassa.

Tarvitsette vain

 • sopivan ajan
 • tilan
 • kokousten perusvarustuksen: tusseja, paperia, fläppitaulun ja tarralappuja.

Vastuuhenkilö

Ratko-työkalujen käyttäminen edellyttää kuitenkin aina, että joku työpaikalla ottaa vastuun prosessin etenemisestä. Vetäjä voi olla esimies, HR-henkilöstöön kuuluva työntekijä, tiimipäällikkö, joku muu tehtävään motivoinut työntekijä tai asiasta vastaava työryhmä. Työpari voi olla myös sopiva ratkaisu.

Asiantuntija-apua

Onko teillä tarvetta Ratko-työkaluille, mutta et itse ehdi tai halua toteuttaa työpajoja? Silloin voit ottaa yhteyttä Ratko-työvälineiden käyttöön kouluttautuneeseen asiantuntijaan. He tarjoavat Ratko-palvelua ja fasilitoivat työn muotoilun työpajat työpaikallasi.

Miten työkaluja käytetään?

Ratko-sivut on jaettu kahdeksaan osioon. Osioista muodostuu polku, jota seuraamalla luot työpaikallenne uuden, arkeanne helpottavan työnkuvan ja laajennat työpaikan monimuotoisuutta. Voit myös soveltaa jokaista osiota erillisenä työpaikan tarpeiden mukaan.

 • Intro-osiossa kerrotaan, mikä Ratko on ja mihin voit käyttää sitä.
 • Työn muotoilu -osiosta voit lukea, mitä työn muotoilulla tarkoitetaan yleensä ja mitä se on Ratkossa.
 • Työn muotoilun työkalut -osiosta löytyvät käytännön ohjeet, joiden avulla voitte rakentaa uuden työnkuvan työpaikalle. Se on Ratko-menetelmän ydin.
 • Esimerkkejä työpaikoilta -osiosta voit lukea, miten Ratkoa on sovellettu käytännössä.
 • Löydä työlle tekijä -osiossa on vinkkejä vastuulliseen rekrytointiin.
 • Monimuotoisuuden johtamisen -osio sisältää tietoa, vinkkejä ja käytännön työkaluja johtamiseen, esimiestyöhön ja HR-käytäntöihin monimuotoisessa työyhteisössä. Toisin sanoen, mitä on hyvä miettiä silloin, kun työpaikalla on monen ikäisiä, eri taustaisia ja työkyvyltään erilaisia tekijöitä.
 • Hae Ratko-asiantuntija– osiosta löydät sellaisten tahojen yhteystietoja, joista voitte tilata Ratko-mallin toteuttajan työpaikallenne.
 • Ota yhteyttä -osiossa on yhteydenottolomake, jonka kautta voit pyytää vinkkejä, apua, tukea tai koulutusta. Otamme myös mielellämme vastaan palautetta Ratko-työkalujen tai Ratko-sivuston käytöstä! Kerro, miten työkalujen käyttäminen on teillä onnistunut. Löysitkö sivuilta sen, mitä etsit?

Miten työkalut ovat syntyneet?

Työkalut on kehitetty RATKO-hankkeessa vuosina 2012-2016. Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön hallinnoiman hankkeen perustavana ideana on ollut työtehtävän, tekijän ja työyhteisön paras mahdollinen kohtaaminen. Kun työyhteisö pitää tehtävää tärkeänä, arvostaa moniarvoisuutta ja työntekijä osaaminen on tehtävään sopiva, homma hoituu!

Työkaluja on kehitetty yhteistyössä 25 työyhteisön kanssa. Niihin lukeutuu yrityksiä sekä julkisen sektorin ja järjestökentän työnantajia. Mukana kehittämistyössä on ollut myös erityisammattioppilaitoksia ja työvalmennusorganisaatioita.

Monimuotoisuuden johtamisen osion sivuille on tuottanut asiantuntija Aulikki Sippola. Ratko-sivut on kuvittanut graafikko Esa Rönkkö.