Monimuotoisuutta tukeva johtaminen

Miksi monimuotoisuuden johtaminen kannattaa? 

  • Organisaatio voi menettää hyvää osaamista, jos monimuotoisuus nähdään vain suppeasti. Tällöin sen tarjoamat mahdollisuudet ohitetaan eikä asiaan tartuta. On hyvä aika ajoin pohtia, onko työyhteisön ja organisaation johtamistapa erilaisia ihmisiä, erilaisia taitoja tai kykyjä huomioivaa.
  • Oikeudenmukaisessa työpaikassa on hyvä olla. Kaikkia arvostetaan riippumatta henkilön yksilöllisistä ominaisuuksista tai muista tekijöistä.
  • Kun työolosuhteet, työpaikka ja sen toimintatavat ottavat huomioon yksilölliset työntekoon liittyvät tarpeet, kuka tahansa voi olla työssä ja onnistua. Yksilölliset tarpeet voivat johtua monista erilaisista asioista, mm. elämäntilanteesta, iästä, terveydentilasta, toimintakyvystä tai vammaisuudesta.
  • Hyvä, kaikkia kunnioittava johtaminen lisää sitoutumista, kaikkien hyvinvointia ja asiakastyytyväisyyttä sekä organisaation houkuttelevuutta työnantajana.

kuningas

 

ideapalloTehtävä ihmisten erilaisuutta/monimuotoisuutta huomioivasta johtamistavasta

  • Mitä monimuotoisuutta huomivan johtamisen avulla voidaan saavuttaa?
  • Mitä voidaan menettää tai mistä jäädä paitsi, jos monimuotoisuutta ei huomioida ja oteta kaikkia osaajia mukaan työyhteisöihin?
  • Koetko että sinua kohdellaan oikeudenmukaisesti? Miltä se tuntuu?
  • Minkälaista on sinun mielestäsi yhdenvertainen kohtelu?
  • Löydätkö työpaikastasi kuvatut johtamisen periaatteet?