Monimuotoisuuden määrittely

Mitä monimuotoisuus tarkoittaa?

 • Jokaisessa organisaatiossa on erilaisia työntekijöitä (kuten myös asiakkaita), joita tulee kohdella yhdenvertaisesti. Meistä jokainen on jollakin tavalla erilainen työntekijänä kuin työtoverimme.
 • Monimuotoisuudella tarkoitetaan kaikkia niitä ominaisuuksiamme, osaamistamme ja taitojamme, jotka tekevät meistä yksilöitä.
 • Yksilöiden erilaiset ominaisuudet tekevät jokaisesta meistä ainutlaatuisen. Lähtökohtaisesti jokaisella tulee olla samanlaiset mahdollisuudet päästä kiinni työelämään.
 • Monimuotoisuus on siten näkyvää tai näkymätöntä erilaisuutta ihmisten välillä.

Kuinka sinä näet tai koet erilaisuuden ja monimuotoisuuden?

 • Näetkö monimuotoisuuden olevan jäävuoren yläosassa?
 • Vai näetkö monimuotoisuuden jäävuoren alaosassa?

jaavuori

 • Suppeasti määriteltynä monimuotoisuus jaetaan usein ikään, sukupuoleen, vammaisuuteen, terveydentilaan, etninen alkuperään, kieleen, uskontoon tai seksuaaliseen suuntautumiseen.
 • Laajasti määriteltynä monimuotoisuus voidaan nähdä kaikkinaisena erilaisuutena ihmisten välillä. Se voi olla näkyvien ominaisuuksien lisäksi näkymätöntä erilaisuutta.  Mm. kyvyt, taidot, koulutus, tavat, kulutustottumukset, tarpeet, arvot jne. kuuluvat näkymättömään erilaisuuteen.
 • Laajassa merkityksessä monimuotoisuus toimii innovaatiopohjana: erilainen osaaminen, ajattelu tai työnteon tavat kehittävät uusia näkökulmia ja tapoja tehdä työtä tai tuottaa uusia palveluja ja tuoteideoita asiakkaiden tarpeisiin.

ideapallo Tehtävä monimuotoisuuden määrittelystä

Miten sinä itse määrittelet tai oma organisaatiosi määrittelee monimuotoisuuden? Missä yhteyksissä tai dokumenteissa monimuotoisuudesta puhutaan?

 • Jos monimuotoisuus on määritelty suppeasti, pohdi mitä haasteita (uhkia, haittaa, esteitä) siitä syntyy.
 • Jos monimuotoisuus on määritelty laajasti, pohdi mitä mahdollisuuksia, hyötyjä tai potentiaalia se tuo mukanaan.