Linnanmäki: Monimuotoista hupimestariutta

Linnanmäen vauhdikkaassa kesämenossa RATKO-malli on ollut mukana useita vuosia. Huvipuiston taustaorganisaation Lasten päivän säätiön arvoihin kuuluvat vahvasti vastuullisuus ja yhdenvertaisuus. Työyhteisössä se tarkoittaa monimuotoisuutta, minkä toteuttamiseen RATKO-malli antaa organisaatiolle työvälineet.

Malli on auttanut huvipuiston esimiehiä rekrytoimaan vuosittain viitisentoista vammaista ja osatyökykyistä nuorta osaksi satojen nuorten hupimestareiden työyhteisöä. Ilman RATKOn rekrytointikäytäntöjä heidän osaamisensa hukkuisi helposti tuhansien muiden hakemusten alle.

Työyhteisö ja tehtävät edellä

RATKO-malli rantautui huvipuistoon Vamlasin RATKO-hankkeen työntekijöiden saattelemana. Linnanmäellä ei ollut aiempaa kokemusta osatyökykyisistä työntekijöistä. RATKOn työyhteisölähtöisyys helpotti kuitenkin alkuunpääsyä: ensin puhuttiin Lintsin työtehtävistä ja tarpeista. Pohdittiin yhdessä, että vammoja ja vammaisia ihmisiä on monenlaisia. Löytäisimme kyllä tehtäviin sopivat tekijät, kunhan vain tiedämme, mitä pitää osata.

Osaamisvaateiden arvioinnissa auttoivat IMBA-Melba –menetelmällä tehdyt työtehtävien vaativuuden arvioinnit. (linkki IMBA-Melba-menetelmään)

Puistoon luotiin myös yhdessä esimiesten kanssa uusi sali- ja terassisiistijän työnkuva, jonka tarkoitus oli vapauttaa kahviloiden, ravintoloiden ja kioskien työntekijöiden aikaa asiakaspalveluun. Myös huvipuiston siisteyttä haluttiin entisestään lisätä.

Samalla tehtävä avasi ovia erilaisille tekijöille. Tuttavallisesti sate-siistijäksi ristittyä tehtävää on voitu muita työtehtäviä paremmin räätälöidä yksilöllisesti. Muun muassa työaikaa ja perehdytyskäytäntöjä on ollut mahdollista mukauttaa nuoren voimavarojen ja taitojen mukaan.

Mutta työt eivät rajoitu yhteen. Vammaisia ja osatyökykyisiä nuoria työskentelee myös muissa tehtävissä, kuten laitetyöntekijöinä ja puutarhatöissä.

Uusia rekrytointikäytäntöjä

 Linnanmäen tekijät tulevat erityisammattioppilaitoksista, vammaispalveluista ja tuetun työllistämisen yksiköstä. Mukana yhteistyössä on seitsemän eri organisaatiota.

Joka vuoden helmikuussa näistä tuleville työnhakijoille on järjestetty Linnanmäellä jo perinteeksi muodostunut oma rekrytointitilaisuus. Jokaisella kesätyöhön valitulla on oma työhönvalmentaja, joka tukee tarvittaessa kesätyöntekijää ja työyhteisöä.

Rekrytoinneissa on käytetty työn vaativuuden sekä työnhakijan taitojen ja valmiuksien arviointimenetelmää, IMBA-Melbaa. Se on tarjonnut tietoa rekrytointien tueksi ja varmistanut tekijän soveltuvuutta tämän hakemaan tehtävään. Työhönvalmentajat ovat tehneet arvioinnit ennen työhaastattelua, joten se on antanut myös työnhakijalle mahdollisuuden peilata taitojaan jo etukäteen.

Erilaisuus toivottua

Huvipuistossa on totuttu perehdyttämään nuoria, vasta työelämään tulevia työntekijöitä, minkä vuoksi monenlaisten tekijöiden on helppo solahtaa työyhteisöön. Käytännöt ovat jo koetultuja.

Mutta monimuotoisuudesta on myös opittu uutta: perehdytyskäytännöt ja esimiestyö ovat kehittyneet. On huomattu, että työaikoja ja tehtäviä on mahdollista muokata. Ihmiset nähdään ehkä entistäkin enemmän yksilöinä erilaisine tarpeineen. Erilaisuus on rikkautta.

Ja on opittu myös se, että kaikki pääsevät loistamaan, kun tarjolla on erilaisia tehtäviä erilaisille tekijöille. Tärkeintä hupimestariudessa on halu ja taito palvella asiakasta. Monia muita asioita voidaan kompensoida –  vaikkapa työhönvalmentajan tuella.