ADHD-liitto: Nopeita vastauksia harjoittelupaikkaa kysyville

Monella työpaikalla ovat tuttuja työssäoppimis-, harjoittelu- ja työkokeilupaikkojen kyselijät. Tarve päästä oppimaan ja näyttämään taitoja on kova. Moni esimies haluaakin auttaa ihmisiä eteenpäin ja tarjota paikan. Mutta kun harjoittelija sitten tulee työpaikalle, ei kaiken kiireen keskellä olekaan valmiiksi mietitty, mitä tulokas tekisi.

Tilanne oli tuttu myös ADHD-liitossa, kunnes työyhteisö paneutui asiaan – aluksi RATKOn työkalujen avulla.
Nyt harjoittelupaikan kysyjälle voidaan kertoa selkeästi, että meillä on tarjolla tällaisia ja tällaisia töitä. Lista tehtävistä on valmiina pöytälaatikossa. Voidaan esittää suora kysymys: Kiinnostaako? Ovatko nämä sellaisia töitä, jotka auttavat sinua eteenpäin? Onko sinulla halua ja kykyä tehdä näitä?

RATKOmisen ohjenuoraksi ja tavoitteeksi ADHD-liitossa nostettiin se, että luodaan työnkuva, josta työyhteisö hyötyy. Tällöin hyötyy myös taloon tulija, koska hänellä on aitoa tekemistä ja selkeät rooli sekä vastuu. Kaiken kaikkiaan harjoittelijoiden vastaanotto oli tarkoitus muuttaa aiempaa suunnitelmallisemmaksi.

Eritasoisia tehtäviä

Liiton työntekijät tekevät muun muassa kehittämis- ja vaikuttamistyötä, tiedottavat, järjestävät tapahtumia, koordinoivat verkostoja, kouluttavat ja kurssittavat. Talossa on myös perustoimistotöitä: postitusta, kahvituksia ja rekisterien ylläpitoa. Jokaisella on oma työsarkansa.

RATKO-prosessin aluksi jokainen pilkkoi työnsä yksin omassa rauhassaan ja tahdissaan, ja mietti, mitä kaikkea omaan työhön oikeastaan kuuluukaan.

Yhteisissä RATKO-työpajoissa tehtävät avattiin koko työyhteisön yhteiseen tarkasteluun. Mietittiin, mikä on oman työn ydinosaamista. Mikä taas on sellaista, jota voisi tehdä toisenlaisella osaamisella? Hoksattiin myös, että moni työntekijä tekee ihan samanlaisia tehtäviä toisistaan tietämättä. Pohdinnan tuloksena jokainen löysi tehtäviä, joita voisi irrottaa ja antaa jonkin muun hoidettavaksi. Joku löysi niitä muutaman, joku kymmeniä. Irrotetuista tehtävistä ryhmittyikin useita eritasoisia työnkuvia tarjottavaksi harjoittelijoille.

Nyt liitossa on tarjolla erilaisia tehtäviä erilaisille harjoittelijoille. Hyvää on myös se, että harjoittelun edetessä tehtävänkuvaa voidaan muotoilla pikku hiljaa vaativammiksi. Tämä pitää virettä yllä, sillä liitossa käy harjoitteluissa myös ADHD-oireisia nuoria. He kaipaavat työhön vaihtelua tavallista enemmän.

Perehdytys perehdyttää myös työyhteisöä

RATKO-prosessi käynnisti työyhteisössä myös perehdyttämiskäytäntöjen kehittämisen. Luotiin perehdytysohjeet, ja nykyisin, jo ennen kuin uusi harjoittelija tulee, sovitaan selkeästi kuka hänet perehdyttää.

Miten tästä on hyödytty? ADHD-liitossa on nykyisin jatkuvasti harjoittelijoita. Mahdollisimman monelle voidaan tarjota kokemus työyhteisöön kuulumisesta ja aidosta, tavoitteellisesta työstä. Myös työyhteisö on saanut aitoja kokemuksia ja oppia siitä, millaista on työskennellä erilaisten, tukea tarvitsevien työkaverien kanssa. On opittu löytämään uusia ratkaisuja ja näkemään, mitä kehitettävää omissa työpaikan käytännöissä on.

Monimuotoisuus on tarjonnut työyhteisölle myös kokemusasiantuntijuutta. Kukaan muu kuin ADHD-oireinen ei voi tietää, millaista näiden piirteiden kanssa on elää.